ALLAH'TAN YARDM ISTEMEK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Ulhiyeti dolaysyla hakikatinizden; nefsinizi oluturan El Esm'sndaki kuvveleri a踦簜 踦karmak