MA璻IRET ETMEK. HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
琀tmek.
Birimselli簨mi 顤t
Su蔮u h滎ini 顤ter