RAHMETI NEFSI ZERINE YAZMAK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
(Er-Rahman ismi 驆elli簨 sonucu 滎emleri yaratmay almelerde var kabul edilen alem suretlerindeki "ben" lerle a踦簜 踦karmak)