TAGUT HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Gerekte var olmayp vehim yollu var sanlan kuvveler.
eytan gler
eytan-vehmin
Bedenini tanrlatrmak