HAL薝 HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
(Ona "Hullet makam" yaam ihsan etti. Bu konuda ek bilgi: El 愯san- K滵il, Abdlkerim Ceyl, Abdlaziz Mecdi Tolun 蔒virisi. A.H.)