NEFSINE ZULMEDERSE HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Benlii yznden-benliini Allah'a irk koarsa