MUHACIR HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Allah'a ve O'nun Raslne (irsl olann aklad hakikate) muhacir olarak evinden kan
Mekke'den hicret etmiler