NAS蕹 HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Yardmc
Zafere ulatrc
Hakikate ermen i蓾n yardm eden, zafere ulatran