NEFSLERI KATLETMEK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Hakikatinden uzaklatrc- deimez gerekleri gzard ederek yanl iler yapmak