RABBININ ISMI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
simlerle ile iaret edilen hakikatin olan kuvveler