ERKE甓 VE DIIYI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Etken ve edilgeni