AKABE HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
El-Akabe : o sarp yoku, O esaret ban zmektir (bilinci bedenin esaretinden kurtarmak)! Yahut a olduu hlde elindekiyle bakasn doyurmak! Yaknl olan yetime (yemek yedirmektir). Yahut topraa uzanp kalm yoksula yedirip doyurmaktr.