ARZ DARMADAN EDILDIINDE HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Beden sarsldnda fonksiyonlarn yitirdiinde