RABBININ EN L ISMINI TESPIH ET HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Esm'syla hakikatin olan Rabbinin l oluunu dernundan yaa