KER薁 OLAN RABBIN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Hakikatin, hakikatini bildiren bilgi