VAHILER HAROLUNDUUNDA HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Hayvani duygular toplanp glerini kaybettiklerinde