NUH KAVMININ SZDE TANRLARNN-PUTLARNN ADLAR HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Vedd, Sva,Yas,Yauk ve Nesr