AK SAL (BILGE) HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Zayflkla (hakikatinin farknda olmakszn) yaratt! Sonra, zayfln ardndan bir kuvvet (hakikatini-Rabbini bilmenin kuvveleriyle) oluturdu! Sonra, kuvvetin ardndan zayflk (ismi Allah olan indnde acziyetini-abd-i ciz) ve ak sal (bilge) hline getirdi..