EL HAKKA HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
lmle birlikte ortaya kacak mutlak hakikat