KARDAN HASENEN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
(Esm'syla var olmu ihtiya sahiplerine) gzel bir dn vermek