MHEYMIN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
G驆etip himaye eden, muhteem azametini seyirde yaratlml蹥 kaldran