MISALLER HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Sembolik anlatmlar