HIZBULLAH (ALLAH TARAFTARLAR) HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Esm'syla hakikatleri olan Allah'a ve sonsuz yaam srecine iman eden bir topluluu, Allah ve Rasl ile ztlaanlarla seviir bulamazsn! Bunlar, onlarn babalar, yahut oullar, yahut kardeleri veya airetleri olsalar bile! te bunlar kalplerinin iine iman yazd (uurlarnda iman yaatt) ve tarafndan ruhu olarak teyit ettikleridir! Onlar, iinde ebed kalclar olmak zere, altlarndan nehirler akan cennetlere dhil eder. Allah onlardan raz olmu, onlar da Allah'tan raz olmu hlde.