HIZB 滈YTAN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
溳ytan fikir yandalar-kendini yalnzca beden sananlar