HAKK-EL YAK薢 HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Bilfiil yaanacak ger蔒k
Hakikatin en a踦k se蓾k yaants