RASL B'S OLMAS HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Nefslerinden bir Rasl b's etti (aralarndan kendi trlerinden bir Rasl ortaya kard)