RDVAN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Allah rdvanna (Esm kuvvesinin hakikatindeki varl蹥na)
愯sandaki Esm hakikatiyle tahakkuk kuvvesi-melekesi
Hakikatinin farkndal蹥yla bunun sonu蔮arn kuvveden fiile 踦karma 驆elli簨
Cennet nimetleri