SEMY YKSELTMESI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Bilinci; Levvme mertebesinden Mardiye mertebesine kadar tasarlamas