SECDEDE OLMAK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Esm indnde "yokluk" hlinde olmak