BYK SULAR HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
irk, iftira, ldrmek vb. Gibi
Hakikatlerini inkr ederek onu yaama yolunda alma yapmamak