K榑IR HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Hakikati ink漷 eden
Hakikatlerindeki Esm kuvvelerini ink漷 edenler
Hakikat bilgisini ink漷 edenler, ger蔒簨 顤tenler