BEYT-I MAMR HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Z漮 ilimle meydana gelmi Esm mertebesi, Hakikat-i Muhammed-mkemmel imar edilmi ev - Allah Esm'sndan kaynaklanan halife 驆elli簨ni yaamakta olan insan uuru