SEMY GENILETICILERIZ HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Boyutsal oluumlarla-varlklarla-idrakn geniletmek suretiyle, yeni almlarla