SUR'A FLENMESI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Bedene flenme iten dadr; ruh, bedenden kmtr